Page 9 - ML
P. 9

8 GAMLA ELEVER                                              UTBILDNINGSPLANER GYMNASIEUTBILDNINGARNA 9

 Jenny Viberg Lk16 Debbie Ericsson Mb15b
 Bor: Norrtälje Bor: Linköping
 Gör idag: Idag jobbar jag som bilförsäl- Gör idag: Studerar till mellanstadielärare  SA NB NB   MX              EK
 jare på Mercedes-Benz på Höglunds Bil.  på Linköpings universitet och är redaktör i
 Superkul att  lärarsektionens marknadsföringsutskott.
 få in mer kvinnor i en mans-  Gjort sedan studenten: Efter studenten  LEDARSKAP &  MARINBIOLOG  VATTEN & MILJÖ  MARINTEKNIK,  FÖRETAGANDE &
 dominerad bransch.  arbetade jag på heltid som lärarvikarie  KOMMUNIKATION        SERVICE &         ENTREPRENÖRSKAP
 Gjort sen studenten: strax efter  och fritidsledare. Backpacka sedan några         REPARATION
 studenten år 2019 åkte jag som au pair  månader, som många gör, i Australien                      GEMENSAMMA KURSER 1250
 till USA, North Carolina. Pandemin  och Sydostasien med en nära kompis från  GEMENSAMMA KURSER 1150 GEMENSAMMA KURSER 600 GEMENSAMMA KURSER 600 Engelska 5  100
                             100
                                           100
                   Engelska
                100
                                 Engelska 5
     Engelska 5
 satte käppar i hjulen men fortfarande  gymnasiet. Började sedan studera Event  Engelska 6  100 Historia 1a1  50 Historia 1a1  50 GEMENSAMMA KURSER 600 Engelska 6  100
 världens upplevelse, så lärorikt! Marina  management på västkusten men hoppade  Historia 1b   100 Idrott och hälsa 1  100 Idrott och hälsa 1  100 Engelska 5  100  Historia 1b  100
                                                          50
                                               Historia 1a1
 läroverket för mig är ett av de bästa  av efter ett år och ändra riktning helt till  Idrott och hälsa 1  100 Matematik 1a  100 Matematik 1a  100 Idrott och hälsa 1  100  Idrott och hälsa 1  100
 besluten jag tagit. Gemenskapen tillsam- lärare. Är nu inne på min fjärde termin och  Matematik 1b  100 Naturkunskap 1a1  50 Naturkunskap 1a1  50 Matematik 1a  100  Matematik 1b  100
 mans samt alla äventyr man fått uppleva.  trivs riktigt bra, så var inte rädd för att  Matematik 2b  100 Religionskunskap 1   50 Religionskunskap 1   50 Naturkunskap 1a1   50  Matematik 2b  100
 Bästa minnet från Marina: Utan tvekan var vår långsegling de bästa minnet. Ångrar  ändra dig ifall du inte trivs på det första du  Naturkunskap 1b  100 Samhällskunskap 1a1   50 Samhällskunskap 1a1   50 Religionskunskap 1   50  Naturkunskap 1b  100
 inte en sekund .  hade tänkt dig!  Religionskunskap 1   50 Svenska 1  100 Svenska 1  100 Samhällskunskap 1a1   50  Religionskunskap 1  50
 Framtidsrdrömmar: Jag känner ingen stress över hur min framtid kommer att se  Framtidsdrömmar: Hitta en trivsam arbets- Samhällskunskap 1b  100 PROGRAMGEMENSAMMA  Svenska 1  100  Samhällskunskap 1b  100
 ut. Däremot brinner jag för bilbranschen och där kommer jag spendera min karriär  plats där jag känner att jag kan göra skillnad  Svenska 1  100  KARAKTÄRSÄMNES-  PROGRAMGEMENSAMMA  Samhällskunskap 2  100
                                  KARAKTÄRSÄMNES-
 fortsatt framåt. för barn och deras lärande och utveckling.  Svenska 2  100 KURSER  400 KURSER  400 PROGRAMGEMENSAMMA 100  Svenska 1  100
                                                KARAKTÄRSÄMNEN
                                                         500
                                                             Svenska 2
                                                                       100
                100
     Svenska 3
 Fina minnen PROGRAMGEMENSAMMA 100 Entreprenörskap  700   Entreprenörskap  700   Marinelektronik 1  100  PROGRAMGEMENSAMMA  350
                             100
                   Biologi 1
                                 Biologi 1
                                           100
                                               Båtel 1
                                                             Svenska 3
                                                                       100
                             100
                                           100
                             200
                   Naturbruk
                                 Naturbruk
               300
                                           200
      KARAKTÄRSÄMNEN
                                               Båthantering och
                50
     Filosofi 1
                                                         100
                                               underhåll
                   KURSER FÖR
                                 KURSER FÖR
                                                              KARAKTÄRSÄMNEN
     Moderna språk
                                               Marinmotor introduktion  100
                   SÄRSKILD VARIANT
                                 SÄRSKILD VARIANT
                                                                       100
                                                             Företagsekonomi 1
     – steg 1 eller 3
                                                         100
                                               Skärgårdsnavigation
                   Biologi i vattenmiljöer 1
                             100
                                           100
                                 Biologi i vattenmiljöer 1
                                                             Moderna språk
   & en bra start! Moderna språk  450 Biologi i vattenmiljöer 2  100 Biologi i vattenmiljöer 2  100 INRIKTNINGSKURSER  300  – steg 1 eller 3  300
                                                                       100
     – steg 2 eller 4
                100
                   Biologi i vattenmiljöer 3
                                           100
                             100
                                 Biologi i vattenmiljöer 3
                                                         100
                                               Intervallservice
                                                             Privatjuridik
                                                                       100
     Psykologi 1
                50
                             100
                   Engelska 6
                                 Engelska 6
                                           100
                                               Konstruktion och
                                                             Psykologi 1
                                                                        50
                                 Fartygsbefäl
                                           100
                   Fartygsbefäl
                             100
     INRIKTNINGSKURSER
                                                         200
                                               reparation 1
                                                             INRIKTNINGSKURSER
                             100
     Kommunikation
                                           100
                   Kemi 1
                                 Kemi 1
                100
     Ledarskap och
                                               FÖRDJUPNING
                                                             och företagande
     organisation     100  Matlagning 1    100   Matlagning 1    100   PROGRAM-      800   Entreprenörskap   100
     Psykologi 2a     50  PROGRAM-          PROGRAM-          Båtsystem      200  Företagsekonomi 2  100
     Samhällskunskap 2  100  FÖRDJUPNING    550   FÖRDJUPNING    500   Diagnos och reparation  100  Matematik 3b   100
     Sociologi      100  Fysik 1       150   Entreprenörskap och     Entreprenörskap   100
                   Matematik 2a    100   företagande     100   Fartygsbefäl    100  PROGRAM-
     PROGRAM-          Matematik 3c    100   Fiskevård      100   Maskinbefäl     100  FÖRDJUPNING     300
     FÖRDJUPNING     300   Matematik 4     100   Naturguidning 1   100   Nyinstallation   100  Företagsekonomi
     Entreprenörskap   100  Svenska 2      100   Naturguidning 2   200   Plast- och laminerings-  – specialicering   100
     Humanistisk &        GYMNASIEARBETE   100                 teknik       100  Ledarskap och
     samhällsvetenskaplig    Gymnasiearbete   100   GYMNASIEARBETE   100                organisation     100
     specialisering:                     Gymnasiearbete   100   GYMNASIEARBETE   100  Marknadsföring    100
     • ledarskapsfördjupning  100 INDIVIDUELLT VAL  150 INDIVIDUELLT VAL  200   Gymnasiearbete   100  GYMNASIEARBETE    100
     Retorik       100  Engelska 7     100   Estetisk kommunikation 1  100 INDIVIDUELLT VAL  200 Gymnasiearbete   100
                   Estetisk kommunikation 1  100 Idrott och hälsa 2  100 Engelska 6*   100
     GYMNASIEARBETE   100
 Anton Lundblad Mb17a  Gymnasiearbete  100 Fysik 2**  100   Matematik 2a**   100   Estetisk kommunikation 1 100 INDIVIDUELLT VAL  200
 Bor: Stockholm            Idrott och hälsa 2  100  Samhällskunskap 1a2***   50 Fysik 1b1**   100  Engelska 7      100
 Gör idag: Arbetar på bergtorpskolan som  INDIVIDUELLT VAL  200 Kemi 2**  100 Svenska 2*  100 Idrott och hälsa 2  100 Estetisk kommunikation 1  100
 fysiklärare för åk 7 och 8. Vilket båda är  Engelska 7  100 Moderna språk 3  100 Svenska 3*  100 Matematik 2a**  100 Idrott och hälsa 2  100
 givande och krävande.  Estetisk kommunikation 1  100 Samhällskunskap 1a2   50      Svenska 2*     100  Affärsjuridik    100
 Gjort sen studenten: Började som  Idrott och hälsa 2  100 Svenska 3*  100 TOTALT  2 500 Svenska 3*    100  TOTALT       2 500
 elevassistent på bergtorpskolan och  Matematik 3b  100 TOTALT   2 500 * Krävs för grundläggande  TOTALT  2 500
 körde det i ett halvår därefter drog jag  TOTALT  2 500 * Krävs för grundläggande  behörighet.
 på skidsäsong i St Anton och Verbier.  behörighet.       ** Krävs för basåret.    * Krävs för grundläggande  Förarintyg för fritidsbåt läser
 Helt klart det roligaste jag gjort och  Förarintyg för fritidsbåt läser  *** Krävs ofta till högskoleut- behörighet. eleverna under långseglingen
                                                             i åk2.
 skulle rekommendera alla, dålig som  eleverna under långseglingen  ** Krävs för sk naturkompe- bildning.  ** Krävs för sjöingenjör och
 bra åkare att ta bilen, planet  i åk3. tens.         Max 150 p utökat program.  sjökapten.
                   Max 400 p utökat program.
 eller tåget ner till backarna i alperna!                           Möjlighet till 300 p utökat
 Bestämde mig för att ta ett till år av                            program.
 och körde ungefär samma koncept
 nästa år fast fick då chansen att bli  LÅNGSEGLINGAR & UTBILDNINGSRESOR
 Paulina Westerberg MB13B  fysiklärare. Trasiga knän satte käppar i
 Bor: Haag, Nederländerna hjulet för en till skidsäsong och vart fast på  Inom alla utbildningar förläggs delar av undervisningen ombord på skolsegelfartyget Älva. För att kunna delta på seglingarna krävs ett godkänt ”Läkar ntyg för sjöfolk”, dvs. att du
                                                             i
 Gör idag: Studerar en BA i Internatio- skolan.  inte lider av något allvarligt sjukdomstillstånd (ex hjärt problem, epilepsi, svår allergi eller diabetes). Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta skolhälso vården.
 nal Studies med inriktning Europa på  Bästa minnet från Marina var helt klart när Eleven betalar självkostnadspris för mat under utbildningsresorna samt kostnaden för läkarintyg.
 Leiden University Jag, Melker och Erik praktiserade på en fiskebåt Sara Zanabria Lk16
 Har gjort sedan studenten: Efter  utanför Lysekil. Vi var med om alla möjliga äventyr med fiskaren men det  Bor: Linköping
 studenten tog jag 2 sabbatsår för att  som stack ut ur mängden var helt klart när vi fick upp pigghaj i hummer- Gör idag: läser jag civilekonomprogrammet
 plugga upp några kurser samtidigt som  tinorna.  på Linköping universitet. Både studentlivet  Julia Leclercq  Gösta Jansson  Sofia Engwall
 jag jobbade på Gateau. Jag reste även i  Framtidsdrömmar: Jag planerar att bli elev nu igen och plugga maskintek- och utbildningen har uppfyllt alla mina för- Lk21 Fe20
 Asien med en klasskompis i 4 månader.  nik på Chalmers nu i vår. Därefter får vi väl se vart jag hamnar! väntningar!  Det bästa med  Det bästa med  MbV20
 Efter 1,5 år flyttade jag till Nederlän- Gjort sen studenten: Efter studenten velade  Marina är: hur  Marina är: den  Det bästa med Marina
 derna då min pojkvän är därifrån. Jag  Viktor Skoghagen Lk07 jag över att söka universitet eller resa. Att  snälla och stöt- fantastiska miljön  är: att miljön runtomkring
 började sedan plugga en kandidatexa- Bor: Stockholm flytta till en annan stad och testa på student- tande lärare  som ger känslan av  smälter in och omsluter
 men i International Studies i Haag och  Gör idag: Kundansvarig på videoteknikbolag livet övervägde för mig, något som visade sig  och elever är.  att det inte är en  skolan. Min linje gör skolan
 är nu i slutet på mitt andra år. Gjort sen studenten: Jag gjorde en säsong i  vara ett väldigt bra beslut då pandemin inte  Det känns inte  skola utan mer ett  extra bra då vi får vara
 Bästa minnet från skolan: Definitivt  alperna sen började jag läsa ekonomi i Upp- hade tillåtit mig resa. stressfullt eller  umgänge samtidigt  med om och uppleva saker
 seglingarna! Det är ofta jag tänker på  sala och kompletterade sen med en utbild- Bästa minnet från Marina: Jag har med mig  jobbigt att komma  som eleverna är  jag aldrig skulle göra an-
 de fantastiska resorna vi fick uppleva  ning i TV- och filmproduktion. Jobbade  många fina minnen från Marina och att jag  till skolan, jag  högpresterande  nars.
 tillsammans med hela klassen. Man fick  sen med produktion inom TV och reklam  valde det gymnasiet är ett beslut jag aldrig  ser framemot att  och vi har fantas- Min framtidsdröm är:
 se sina vänner på mer avslappnade vis  innan jag hamnade på bolaget jag är på idag.  kommer ångra. Det bästa minnet är givetvis  träffa alla och att  tiska lärare som  att få göra något som gör
 och vi blev som en stor familj. Alla hjälp- Vi hjälper företag och organisationer  långseglingen med klassen, det var en otroligt  tillbringa min dag i en sån fin miljö. är mycket kunniga. Skolans aktiviteter som tex  mig glad. Mitt drömyrke är
 tes åt att finnas där för en när man var  med videolösningar, t.ex. har många av press- upplevelse!! Min framtidsdröm är: att jobba med djur. Jag  resorna till skolans ö, Idskär, ger också mycket  att jobba på en yacht. Att
 tusentals mil hemifrån. Ett minne jag  konferenserna under pandemin  Framtidsdrömmar: Efter min utbildning kom- vill dyka och studera marindjur som hajar och  energi till oss elever och gör att vi kan ge allt  få uppleva världen samti-
 sent kommer glömma var när jag stod  gjorts genom vårt onlineverktyg.  mer jag vilja ta ikapp resandet jag missade  späckhuggare. Jag vill utbilda folk om havet och  hela terminen.  digt som jag tjänar pengar
 nattvakt mitt ute på Atlanten under en  Bästa minnet från Marina: När vi tillslut kom fram till Guernsey som första  efter studenten och varför inte jobba utom- hur viktigt det är för vårat samhälle, och hjälpa  Min framtidsdröm är: att bli jurist och tolka sam- i mitt drömjobb.
 stjärnhimmel och plötsligt såg delfiner  klass (det var inte frivilligt utan pga dåligt väder) lands ett tag!  stoppa massaker av marindjur. hällets etiska regler och bestämmande lagar.
 simma i mareld bredvid Älva. Det var  Framtidsdrömmar: Jag vill skaffa mig en stuga i fjällen!
 helt fantastiskt!
 Framtidsdrömmar: Att arbeta i Europa-
 parlamentet, Europeiska Rådet eller en  Nyfiken på vad andra tidigare elever säger?
 NGO i Europa.
 Du hittar fler på www.marinalaroverket.se
   4   5   6   7   8   9   10   11   12