Page 8 - ML
P. 8

8 GAMLA ELEVER                                                                                                                        UTBILDNINGSPLANER GYMNASIEUTBILDNINGARNA 9

                   Jenny Viberg Lk16                         Debbie Ericsson Mb15b
                   Bor: Norrtälje                           Bor: Linköping
                   Gör idag: Idag jobbar jag som bilförsäl-             Gör idag: Studerar till mellanstadielärare           SA             NB             NB             MX              EK
                   jare på Mercedes-Benz på Höglunds Bil.               på Linköpings universitet och är redaktör i
                   Superkul att                            lärarsektionens marknadsföringsutskott.
                   få in mer kvinnor i en mans-                    Gjort sedan studenten: Efter studenten        LEDARSKAP &        MARINBIOLOG         VATTEN & MILJÖ       MARINTEKNIK,        FÖRETAGANDE &
                   dominerad bransch.                         arbetade jag på heltid som lärarvikarie        KOMMUNIKATION                                   SERVICE &          ENTREPRENÖRSKAP
                   Gjort sen studenten: strax efter                  och fritidsledare. Backpacka sedan några                                                 REPARATION
                   studenten år 2019 åkte jag som au pair               månader, som många gör, i Australien                                                                 GEMENSAMMA KURSER 1250
                   till USA, North Carolina. Pandemin                 och Sydostasien med en nära kompis från        GEMENSAMMA KURSER 1150   GEMENSAMMA KURSER 600    GEMENSAMMA KURSER 600                  Engelska 5     100
                                                                                                       100
                                                                                                                     100
                                                                                             Engelska
                                                                                         100
                                                                                                           Engelska 5
                                                                               Engelska 5
                   satte käppar i hjulen men fortfarande               gymnasiet. Började sedan studera Event        Engelska 6     100  Historia 1a1     50   Historia 1a1     50   GEMENSAMMA KURSER 600    Engelska 6     100
                   världens upplevelse, så lärorikt! Marina              management på västkusten men hoppade         Historia 1b     100  Idrott och hälsa 1  100  Idrott och hälsa 1  100  Engelska 5      100  Historia 1b     100
                                                                                                                                    50
                                                                                                                         Historia 1a1
                   läroverket för mig är ett av de bästa               av efter ett år och ändra riktning helt till     Idrott och hälsa 1  100  Matematik 1a    100   Matematik 1a    100   Idrott och hälsa 1  100  Idrott och hälsa 1  100
                   besluten jag tagit. Gemenskapen tillsam-              lärare. Är nu inne på min fjärde termin och      Matematik 1b    100  Naturkunskap 1a1   50   Naturkunskap 1a1   50   Matematik 1a     100  Matematik 1b    100
 mans samt alla äventyr man fått uppleva.                               trivs riktigt bra, så var inte rädd för att      Matematik 2b    100  Religionskunskap 1   50  Religionskunskap 1   50  Naturkunskap 1a1   50  Matematik 2b    100
 Bästa minnet från Marina: Utan tvekan var vår långsegling de bästa minnet. Ångrar           ändra dig ifall du inte trivs på det första du    Naturkunskap 1b   100  Samhällskunskap 1a1   50 Samhällskunskap 1a1   50 Religionskunskap 1   50  Naturkunskap 1b   100
 inte en sekund .                                           hade tänkt dig!                    Religionskunskap 1   50 Svenska 1      100   Svenska 1      100   Samhällskunskap 1a1   50  Religionskunskap 1  50
 Framtidsrdrömmar: Jag känner ingen stress över hur min framtid kommer att se             Framtidsdrömmar: Hitta en trivsam arbets-       Samhällskunskap 1b  100  PROGRAMGEMENSAMMA                    Svenska 1      100  Samhällskunskap 1b  100
 ut. Däremot brinner jag för bilbranschen och där kommer jag spendera min karriär           plats där jag känner att jag kan göra skillnad    Svenska 1      100   KARAKTÄRSÄMNES-      PROGRAMGEMENSAMMA                    Samhällskunskap 2  100
                                                                                                            KARAKTÄRSÄMNES-
 fortsatt framåt.                                           för barn och deras lärande och utveckling.      Svenska 2      100  KURSER       400   KURSER       400   PROGRAMGEMENSAMMA  100  Svenska 1      100
                                                                                                                          KARAKTÄRSÄMNEN
                                                                                                                                   500
                                                                                                                                       Svenska 2
                                                                                                                                                 100
                                                                                         100
                                                                               Svenska 3
         Fina minnen                                                                 PROGRAMGEMENSAMMA  100  Entreprenörskap   700   Entreprenörskap   700   Marinelektronik 1  100  PROGRAMGEMENSAMMA  350
                                                                                                       100
                                                                                             Biologi 1
                                                                                                           Biologi 1
                                                                                                                     100
                                                                                                                         Båtel 1
                                                                                                                                       Svenska 3
                                                                                                                                                 100
                                                                                                       100
                                                                                                                     100
                                                                                                       200
                                                                                             Naturbruk
                                                                                                           Naturbruk
                                                                                         300
                                                                                                                     200
                                                                                KARAKTÄRSÄMNEN
                                                                                                                         Båthantering och
                                                                                          50
                                                                               Filosofi 1
                                                                                                                                   100
                                                                                                                         underhåll
                                                                                             KURSER FÖR
                                                                                                           KURSER FÖR
                                                                                                                                        KARAKTÄRSÄMNEN
                                                                               Moderna språk
                                                                                                                         Marinmotor introduktion  100
                                                                                             SÄRSKILD VARIANT
                                                                                                           SÄRSKILD VARIANT
                                                                                                                                                 100
                                                                                                                                       Företagsekonomi 1
                                                                               – steg 1 eller 3
                                                                                                                                   100
                                                                                                                         Skärgårdsnavigation
                                                                                             Biologi i vattenmiljöer 1
                                                                                                       100
                                                                                                                     100
                                                                                                           Biologi i vattenmiljöer 1
                                                                                                                                       Moderna språk
            & en bra start!                                                            Moderna språk   450   Biologi i vattenmiljöer 2  100 Biologi i vattenmiljöer 2  100 INRIKTNINGSKURSER  300  – steg 1 eller 3  300
                                                                                                                                                 100
                                                                               – steg 2 eller 4
                                                                                         100
                                                                                             Biologi i vattenmiljöer 3
                                                                                                                     100
                                                                                                       100
                                                                                                           Biologi i vattenmiljöer 3
                                                                                                                                   100
                                                                                                                         Intervallservice
                                                                                                                                       Privatjuridik
                                                                                                                                                 100
                                                                               Psykologi 1
                                                                                          50
                                                                                                       100
                                                                                             Engelska 6
                                                                                                           Engelska 6
                                                                                                                     100
                                                                                                                         Konstruktion och
                                                                                                                                       Psykologi 1
                                                                                                                                                 50
                                                                                                           Fartygsbefäl
                                                                                                                     100
                                                                                             Fartygsbefäl
                                                                                                       100
                                                                               INRIKTNINGSKURSER
                                                                                                                                   200
                                                                                                                         reparation 1
                                                                                                                                       INRIKTNINGSKURSER
                                                                                                       100
                                                                               Kommunikation
                                                                                                                     100
                                                                                             Kemi 1
                                                                                                           Kemi 1
                                                                                         100
                                                                               Ledarskap och
                                                                                                                         FÖRDJUPNING
                                                                                                                                       och företagande
                                                                               organisation    100  Matlagning 1    100   Matlagning 1    100   PROGRAM-      800   Entreprenörskap   100
                                                                               Psykologi 2a     50  PROGRAM-          PROGRAM-          Båtsystem      200   Företagsekonomi 2  100
                                                                               Samhällskunskap 2  100  FÖRDJUPNING     550   FÖRDJUPNING     500   Diagnos och reparation  100  Matematik 3b   100
                                                                               Sociologi      100  Fysik 1       150  Entreprenörskap och     Entreprenörskap   100
                                                                                             Matematik 2a    100   företagande     100   Fartygsbefäl     100  PROGRAM-
                                                                               PROGRAM-          Matematik 3c    100   Fiskevård      100   Maskinbefäl     100  FÖRDJUPNING     300
                                                                               FÖRDJUPNING    300   Matematik 4     100   Naturguidning 1   100   Nyinstallation    100  Företagsekonomi
                                                                               Entreprenörskap   100  Svenska 2      100   Naturguidning 2   200   Plast- och laminerings-   – specialicering  100
                                                                               Humanistisk &       GYMNASIEARBETE   100                 teknik        100  Ledarskap och
                                                                               samhällsvetenskaplig    Gymnasiearbete   100   GYMNASIEARBETE   100                 organisation    100
                                                                               specialisering:                    Gymnasiearbete   100   GYMNASIEARBETE   100   Marknadsföring   100
                                                                               • ledarskapsfördjupning  100 INDIVIDUELLT VAL  150 INDIVIDUELLT VAL  200  Gymnasiearbete    100  GYMNASIEARBETE   100
                                                                               Retorik       100  Engelska 7     100   Estetisk kommunikation 1  100 INDIVIDUELLT VAL  200 Gymnasiearbete   100
                                                                                             Estetisk kommunikation 1  100 Idrott och hälsa 2  100 Engelska 6*    100
                                                                               GYMNASIEARBETE   100
                   Anton Lundblad Mb17a                                                   Gymnasiearbete   100  Fysik 2**      100   Matematik 2a**   100   Estetisk kommunikation 1 100 INDIVIDUELLT VAL  200
                   Bor: Stockholm                                                                   Idrott och hälsa 2  100  Samhällskunskap 1a2***   50 Fysik 1b1**    100  Engelska 7     100
                   Gör idag: Arbetar på bergtorpskolan som                                         INDIVIDUELLT VAL  200  Kemi 2**      100   Svenska 2*     100   Idrott och hälsa 2  100  Estetisk kommunikation 1  100
                   fysiklärare för åk 7 och 8. Vilket båda är                                        Engelska 7     100  Moderna språk 3   100   Svenska 3*     100   Matematik 2a**    100  Idrott och hälsa 2  100
                   givande och krävande.                                                  Estetisk kommunikation 1  100 Samhällskunskap 1a2   50             Svenska 2*      100  Affärsjuridik    100
                   Gjort sen studenten: Började som                                             Idrott och hälsa 2  100  Svenska 3*     100   TOTALT      2 500   Svenska 3*      100  TOTALT      2 500
                   elevassistent på bergtorpskolan och                                           Matematik 3b    100  TOTALT      2 500   * Krävs för grundläggande  TOTALT      2 500
                   körde det i ett halvår därefter drog jag                                         TOTALT      2 500  * Krävs för grundläggande  behörighet.
                   på skidsäsong i St Anton och Verbier.                                                        behörighet.         ** Krävs för basåret.    * Krävs för grundläggande  Förarintyg för fritidsbåt läser
                   Helt klart det roligaste jag gjort och                                          Förarintyg för fritidsbåt läser            *** Krävs ofta till högskoleut- behörighet.      eleverna under långseglingen
                                                                                                                                       i åk2.
                   skulle rekommendera alla, dålig som                                           eleverna under långseglingen  ** Krävs för sk naturkompe- bildning.       ** Krävs för sjöingenjör och
                   bra åkare att ta bilen, planet                                              i åk3.           tens.            Max 150 p utökat program.  sjökapten.
                                                                                             Max 400 p utökat program.
                   eller tåget ner till backarna i alperna!                                                                                  Möjlighet till 300 p utökat
                   Bestämde mig för att ta ett till år av                                                                                   program.
                   och körde ungefär samma koncept
                   nästa år fast fick då chansen att bli                                           LÅNGSEGLINGAR & UTBILDNINGSRESOR
 Paulina Westerberg MB13B      fysiklärare. Trasiga knän satte käppar i
 Bor: Haag, Nederländerna      hjulet för en till skidsäsong och vart fast på                                      Inom alla utbildningar förläggs delar av undervisningen ombord på skolsegelfartyget Älva. För att kunna delta på seglingarna krävs ett godkänt ”Läkar ntyg för sjöfolk”, dvs. att du
                                                                                                                                       i
 Gör idag: Studerar en BA i Internatio- skolan.                                                       inte lider av något allvarligt sjukdomstillstånd (ex hjärt problem, epilepsi, svår allergi eller diabetes). Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta skolhälso vården.
 nal Studies med inriktning Europa på  Bästa minnet från Marina var helt klart när                                      Eleven betalar självkostnadspris för mat under utbildningsresorna samt kostnaden för läkarintyg.
 Leiden University         Jag, Melker och Erik praktiserade på en fiskebåt         Sara Zanabria Lk16
 Har gjort sedan studenten: Efter  utanför Lysekil. Vi var med om alla möjliga äventyr med fiskaren men det  Bor: Linköping
 studenten tog jag 2 sabbatsår för att  som stack ut ur mängden var helt klart när vi fick upp pigghaj i hummer- Gör idag: läser jag civilekonomprogrammet
 plugga upp några kurser samtidigt som  tinorna.                          på Linköping universitet. Både studentlivet                  Julia Leclercq                Gösta Jansson                Sofia Engwall
 jag jobbade på Gateau. Jag reste även i  Framtidsdrömmar: Jag planerar att bli elev nu igen och plugga maskintek- och utbildningen har uppfyllt alla mina för-          Lk21                     Fe20
 Asien med en klasskompis i 4 månader.  nik på Chalmers nu i vår. Därefter får vi väl se vart jag hamnar! väntningar!                               Det bästa med                Det bästa med                MbV20
 Efter 1,5 år flyttade jag till Nederlän-                              Gjort sen studenten: Efter studenten velade                  Marina är: hur                Marina är: den               Det bästa med Marina
 derna då min pojkvän är därifrån. Jag           Viktor Skoghagen Lk07          jag över att söka universitet eller resa. Att                 snälla och stöt-               fantastiska miljön              är: att miljön runtomkring
 började sedan plugga en kandidatexa-            Bor: Stockholm              flytta till en annan stad och testa på student-                tande lärare                 som ger känslan av              smälter in och omsluter
 men i International Studies i Haag och           Gör idag: Kundansvarig på videoteknikbolag livet övervägde för mig, något som visade sig                och elever är.                att det inte är en              skolan. Min linje gör skolan
 är nu i slutet på mitt andra år.              Gjort sen studenten: Jag gjorde en säsong i  vara ett väldigt bra beslut då pandemin inte               Det känns inte                skola utan mer ett              extra bra då vi får vara
 Bästa minnet från skolan: Definitivt            alperna sen började jag läsa ekonomi i Upp- hade tillåtit mig resa.                          stressfullt eller              umgänge samtidigt              med om och uppleva saker
 seglingarna! Det är ofta jag tänker på           sala och kompletterade sen med en utbild- Bästa minnet från Marina: Jag har med mig                  jobbigt att komma              som eleverna är               jag aldrig skulle göra an-
 de fantastiska resorna vi fick uppleva           ning i TV- och filmproduktion. Jobbade  många fina minnen från Marina och att jag                   till skolan, jag               högpresterande                nars.
 tillsammans med hela klassen. Man fick           sen med produktion inom TV och reklam  valde det gymnasiet är ett beslut jag aldrig                  ser framemot att               och vi har fantas-              Min framtidsdröm är:
 se sina vänner på mer avslappnade vis           innan jag hamnade på bolaget jag är på idag.  kommer ångra. Det bästa minnet är givetvis                träffa alla och att             tiska lärare som               att få göra något som gör
 och vi blev som en stor familj. Alla hjälp-        Vi hjälper företag och organisationer  långseglingen med klassen, det var en otroligt     tillbringa min dag i en sån fin miljö.   är mycket kunniga. Skolans aktiviteter som tex            mig glad. Mitt drömyrke är
 tes åt att finnas där för en när man var          med videolösningar, t.ex. har många av press- upplevelse!!                   Min framtidsdröm är: att jobba med djur. Jag  resorna till skolans ö, Idskär, ger också mycket         att jobba på en yacht. Att
 tusentals mil hemifrån. Ett minne jag           konferenserna under pandemin       Framtidsdrömmar: Efter min utbildning kom-       vill dyka och studera marindjur som hajar och  energi till oss elever och gör att vi kan ge allt        få uppleva världen samti-
 sent kommer glömma var när jag stod            gjorts genom vårt onlineverktyg.     mer jag vilja ta ikapp resandet jag missade       späckhuggare. Jag vill utbilda folk om havet och  hela terminen.                        digt som jag tjänar pengar
 nattvakt mitt ute på Atlanten under en  Bästa minnet från Marina: När vi tillslut kom fram till Guernsey som första  efter studenten och varför inte jobba utom- hur viktigt det är för vårat samhälle, och hjälpa  Min framtidsdröm är: att bli jurist och tolka sam-  i mitt drömjobb.
 stjärnhimmel och plötsligt såg delfiner  klass (det var inte frivilligt utan pga dåligt väder)   lands ett tag!                     stoppa massaker av marindjur.        hällets etiska regler och bestämmande lagar.
 simma i mareld bredvid Älva. Det var  Framtidsdrömmar: Jag vill skaffa mig en stuga i fjällen!
 helt fantastiskt!
 Framtidsdrömmar: Att arbeta i Europa-
 parlamentet, Europeiska Rådet eller en         Nyfiken på vad andra tidigare elever säger?
 NGO i Europa.
                              Du hittar fler på www.marinalaroverket.se
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12