Page 7 - ML
P. 7

6 VÅRA GYMNASIEUTBILDNINGAR                                               VÅRA GYMNASIEUTBILDNINGAR 7


 MARINTEKNIK SERVICE & REPARATION  FÖRETAGANDE & ENTREPRENÖRSKAP                          Här lär du dig att starta ett
                                                            företag, inte bara i teorin

 Vi har en ständigt växande fritidsbåtsmarknad där tekniken och elektroniken i våra båtar blir allt  Allt efter som teknik, material &  Ekonomiprogrammet på Marina läroverket vänder sig till dig som är intresserad av entreprenörskap -  utan på riktigt
 mer avancerad. Denna utveckling medför ett ökat behov av välutbildade marintekniker. I Sverige   konstruktion blir mer avancerad  hur man startar och driver företag. Vi jobbar med konkreta, verklighetstrogna utmaningar ofta i direkt
 finns nästan en miljon fritidsbåtar som måste tas om hand. Fler och fler båtägare väljer att låta  krävs nya kunskaper kontakt med företag och andra organisationer. Utbildningen öppnar också för högskolestudier inom
 någon annan ta hand om sin båt, vilket gör att branschen letar med ljus och lykta efter kompetent  främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.
 personal. Den elev som idag börjar sin utbildning har stora chanser till ett jobb när hon eller han  På programmet studerar vi allt ifrån ekonomiska förhållan-
 tar studenten om tre år. den i samhället till handel mellan länder och företagens  året konkret prova eget företagande i form av UF.
    roll och ansvar i en globaliserad värld. Entreprenö-
 Vår inriktning Service och reparation har fokus  olika mål och innehåll med skolans båtar och  riella kompetenser, som självständighet, driv- UF – UNG FÖRETAGSAMHET
 på fritidsbåtar och ger dig en grundläggan- skepp. Du läser gymnasiekurserna Far- kraft och kreativitet, utgör tillsammans med  Hos oss avslutar du din utbildning med att på
 de yrkesutbildning till marintekniker för   tygsbefäl och Maskinbefäl och kurserna  gedigen kunskap programmets röda tråd. Un- riktigt starta och driva ett eget företag. Där sätts
                                     många färdigheter du tränat under utbildningen
 arbete som till exempel motormekaniker,  avslutas med möjlighet att avlägga prov  der utbildningen skaffar du dig därmed en god  – från idékläckning via samarbete, kommunika-
 marin servicetekniker, supporttekniker eller  för transportstyrelsens fartygsbefälsexa- beredskap att ta dig an företagandets utmaningar.  tion och försäljning till utvärdering - på prov. Med
 arbete inom tillbehörssektorn. Du får också  men klass VIII och maskinbefälsexamen  UPPLÄGG OCH INNEHÅLL företaget deltar du i mässor och hittar andra för-
 lära dig hur du på ett säkert och miljömässigt sätt  klass VIII. Dessa gör dig anställningsbar  Vi tror på ett tätt och nära samarbete med inno- säljningskanaler. Genom rådgivare kopplade till
 framför olika slags båtar och du får läsa kurser  både inom handelsflottan och inom olika  vatörer, entreprenörer, etablerade företag och or- UF får du också möjlighet att utvecklas med hjälp
 som leder till en grundläggande nautisk kompetens.  former av skärgårdsentreprenad. ganisationer. Därför arbetar vi ständigt med att ut- personer med rika erfarenheter från yrkeslivet.
 Undervisningen sker såväl i skolans lektionssalar, verk- veckla vårt kontaktnät och med att skapa tillfällen
 städer och båthallar som ute i skärgården.  PRAKTIK OCH FRAMTID att ta dig som elev ut i samhället. Vi bjuder också  UTBILDNINGSRESOR
 Minst 15 veckor av utbildningen är förlagd på  in intressanta företag och personer till skolan.  Vi genomför flera resor med skolans båtar och
 UPPLÄGG OCH INNEHÅLL olika företag. Denna del av utbildningen ger  Exempel på det är: skepp likväl som vi vistas på skolans ö Idskär i
 Alla lärare som undervisar på Marinteknik arbetar  dig kunskaper med stor verklighetsanknytning  • Studiebesök på olika typer av företag samband med olika projekt. På långseglingen
    • Studiebesök på organisationer som Stockholms          med skolsegelfartyget Älva besöker vi hamnar i
 tillsammans i ett arbetslag med målet att du som elev  samtidigt som du får unika möjligheter att knyta  exempelvis Irland, England, Jersey och Belgien.
 ska få en utbildning där teori och praktik går hand i  kontakter för ditt framtida yrkesliv. Arbetsmark- Handelskammare och mässan Eget Företag Under den ca fyra veckor långa seglingen genom-
    • Frukostföreläsningar av entreprenörer
 hand. Skolan förfogar över ett stort antal båtar av olika  naden är mycket god för marin tekniker och  förs ”Seglingsprojektet”, ett projekt som inne-
    • Gästföreläsare inom olika ämnen t.ex. ledarskap och
 typ och storlek. Dessa används i undervisningen för  glädjande nog är det mycket vanligt att elever får  bär att i grupp studera en företagsekonomisk
    digital marknadsföring
 att du ska få kunskap om och erfarenhet av  anställning på sin praktikplats när de är klara  • Samarbete med Rotary avseende UF frågeställning. Ni kommer att intervjua fö-
 olika material, maskiner, konstruktioner och sys- med sin utbildning. Utbildningen ger även • Gymnasiearbete med entreprenörskap som ut- retagare och konsumenter i de olika ham-
 tem som förekommer inom den marina sektorn.  möjlighet till grundläggande behörighet  gångspunkt narna för att skaffa underlag till er studie.
 Som elev hos oss kommer du att arbeta med  för vidare studier på högskolan och de som  Längs seglingsrutten görs även 10-15 studie-
 olika projekt i större eller mindre grupper.  vill kan också läsa in särskild behörighet för  Programmets grundidé är att du lär dig om  besök. Vi har bl.a. besökt The Eden Project
                                     i Cornwall, en reklambyrå i Portsmouth och
  Marina läroverket erbjuder en utmärkt  vidare studier till Sjökaptens- och Sjöingen- företagande genom utmaningar som i så hög  EU-parlamentet i Bryssel. Under våra resor till-
 miljö för att praktiskt utöva och utveckla dina  jörsutbildningarna. Utbildningen förbereder  grad som möjligt liknar de som företagare ställs
    inför varje dag såsom; att utvecklas och arbeta         sammans tränas förstås både samarbetsförmåga
 kunskaper. Skolans närområde och Stockholms  eleverna att på sikt kunna driva egna företag
    med andra i gemensamma projekt, att du har regelverk      och problemlösning. Undervisning i sjömanskap och
 skärgård är ett självklart komplement till undervisning  inom fritidsbåtsbranschen. Flera av våra elever går  navigation, samt tjänstgöring i Byssan och på Bryggan,
    att följa och att du lär dig av egna och andras misstag. Vi
 i klassrumsmiljö.  även vidare till Kustbevakningen eller Marinen som har ett  präglar också vardagen ombord på Älva. Men inte minst är det
    arbetar i olika former, både teoretiskt och praktiskt, med före-
 Under utbildningen genomförs ett antal utbildningsresor med  stort behov av att rekrytera motormekaniker. UTBILDNINGSPLAN, SE SID 9 tagandets alla olika moment och faser för att under det tredje  såklart en fantastisk samvaro och gemenskap med klassen – en  UTBILDNINGSPLAN, SE SID 9
                               resa att minnas!
 21 NOVEMBER 2021 FRÅN GRAN CANARIA  27 NOVEMBER 2021 23 OKTOBER 2021 FRÅN GRAN CANARIA

 Position: Puerto Vueltas – La Gomera TILL GRAN CANARIA Position: Las Palmas de Gran Canaria Position: Harbour Rubicon, Lanzarote  TILL GRAN CANARIA
 Beräknad ankomst till nästa hamn:
 Beräknad ankomst till nästa hamn:  Arlanda, 30 November, 00;15 +1 Beräknad ankomst till nästa hamn:  via Lanzarote och Teneriffa
 24/11-21 Los Kristianos, Teneriffa via La Gomera och Teneriffa Väder: Växlande molnighet med inslag av  26/10 Santa Cruz, Teneriffa
 Väder: Varmt och disigt MT-LOGG regnskurar och blåst.  Väder: Växlande molnighet, 26 grader FE-LOGG
 Temperatur runt 20 grader

 Hej Hej                       Hejsan alla därhemma,
 Idag har vi varit ute på havet och seglat för  Vi började dagen som vanligt med frukost  Idag har vi varit på utflykt tillsammans med klassen.
 och städning. Därefter gjorde vi en utflykt
 första gången! Vi tog en kurs mot La Palma  till Elder, Las Palmas version av Tom Tits.  Morgonen började kl. 7:15 med en god frukost, mackor
 och på vägen dit såg vi många olika sorters  Besöket var roligt och det fanns bland annat en  med skinka, ost och salami. Plus brownies som några
 djur i vattnet. Vi såg ca 5 stycken grindvalar,  racingsimulator som var väldigt rolig men svår  av tjejerna bakade igår till Valenthinos ära! Han fyller
 ett antal delfiner och en havssköldpadda.      18 idag så såklart sjöng vi för honom också!
 och ett stridsflygplan man kunde sitta i.
 På vägen mot La Palma så seglade vi på  När vi kom tillbaka till båten gjorde vi klart  Efter frukosten hade vi våra dagliga städrutiner fram
 väldigt bra och det gick upp emot 8,5 knop.  de uppgifter vi inte var klara med och vissa  tills 8:40 då vi skulle bege oss till bussen mot Timanfaya.
 När vi hade en bit kvar så vände vi tillbaka  pluggade inför vhf-kompleteringen. De som inte  Bussresan var härlig med en trevlig busschaufför. När
 mot La Gomera då det verkade vara dåligt  klättrat upp i masten på La Gomera fick chansen  vi kom fram var det väldigt kallt eftersom vi var högt
 väder på väg. Klockan 8 var vi på norra sidan  att komma upp i riggen idag istället. Idag ska vi  uppe i bergen för att kolla på vulkaner. Först fick vi
 av La Gomera och då firade vi seglen då vi  även packa våra väskor i inför morgondagens  känna på jättevarma stenar därefter demonstrerade
 behövde åka rakt mot vinden  storstädning.     han värmen där han hällde i vatten i bara två meter
 ner längs  // Noah och Sebastian          djupa hål där vi fick se hur vattnet förångades på
 kusten.                       under tre sekunder. Därefter åt vi vår matsäck, en god
 // Leo och                      tonfiskmacka. Sedan hoppade vi in i bussen för en
 Oliver                        guidad tur i månlandskapet av stelnad lava från det
                           stora vulkanutbrottet på Lanzarote på 1700-talet.
                           Den smala vägen slingrade sig mellan vulkanerna
                           och bergen och vi fick i bussen höra historien om hur
                           vulkanutbrottet drabbade byarna och befolkningen på
                           engelska. Efter den fina guidade turen begav vi oss
                           tillbaka mot kusten och den gröna sjön där vi fick se
                           den fina svarta stranden. Efter detta var det dags för
                           ett stopp vid Los Hervideros. Där kunde vi se enorma
                           vågor som letade sig in i grottor. Hela upplevelsen av
                           utflykten var helt fantastisk! Efter utflykten fick vi
                           egen tid där vi jobbade stenhårt med internationell
                           marknadsföring. Efter det stenhårda arbetet valde
                           flera i klassen att ta det lugnt på stranden en liten
                           stund, vi var väldigt trötta.
                           // Vendela och Sergey
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12