Page 6 - ML
P. 6

6 VÅRA GYMNASIEUTBILDNINGAR                                                                                                                        VÅRA GYMNASIEUTBILDNINGAR 7


 MARINTEKNIK SERVICE & REPARATION                                                             FÖRETAGANDE & ENTREPRENÖRSKAP                                        Här lär du dig att starta ett
                                                                                                                                     företag, inte bara i teorin

 Vi har en ständigt växande fritidsbåtsmarknad där tekniken och elektroniken i våra båtar blir allt  Allt efter som teknik, material &          Ekonomiprogrammet på Marina läroverket vänder sig till dig som är intresserad av entreprenörskap -             utan på riktigt
 mer avancerad. Denna utveckling medför ett ökat behov av välutbildade marintekniker. I Sverige     konstruktion blir mer avancerad          hur man startar och driver företag. Vi jobbar med konkreta, verklighetstrogna utmaningar ofta i direkt
 finns nästan en miljon fritidsbåtar som måste tas om hand. Fler och fler båtägare väljer att låta  krävs nya kunskaper                 kontakt med företag och andra organisationer. Utbildningen öppnar också för högskolestudier inom
 någon annan ta hand om sin båt, vilket gör att branschen letar med ljus och lykta efter kompetent                            främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.
 personal. Den elev som idag börjar sin utbildning har stora chanser till ett jobb när hon eller han                           På programmet studerar vi allt ifrån ekonomiska förhållan-
 tar studenten om tre år.                                                                 den i samhället till handel mellan länder och företagens  året konkret prova eget företagande i form av UF.
                                                                              roll och ansvar i en globaliserad värld. Entreprenö-
 Vår inriktning Service och reparation har fokus       olika mål och innehåll med skolans båtar och                        riella kompetenser, som självständighet, driv-         UF – UNG FÖRETAGSAMHET
 på fritidsbåtar och ger dig en grundläggan-         skepp. Du läser gymnasiekurserna Far-                           kraft och kreativitet, utgör tillsammans med           Hos oss avslutar du din utbildning med att på
 de yrkesutbildning till marintekniker för           tygsbefäl och Maskinbefäl och kurserna                          gedigen kunskap programmets röda tråd. Un-            riktigt starta och driva ett eget företag. Där sätts
                                                                                                              många färdigheter du tränat under utbildningen
 arbete som till exempel motormekaniker,             avslutas med möjlighet att avlägga prov                         der utbildningen skaffar du dig därmed en god          – från idékläckning via samarbete, kommunika-
 marin servicetekniker, supporttekniker eller          för transportstyrelsens fartygsbefälsexa-                        beredskap att ta dig an företagandets utmaningar.        tion och försäljning till utvärdering - på prov. Med
 arbete inom tillbehörssektorn. Du får också           men klass VIII och maskinbefälsexamen                          UPPLÄGG OCH INNEHÅLL                       företaget deltar du i mässor och hittar andra för-
 lära dig hur du på ett säkert och miljömässigt sätt      klass VIII. Dessa gör dig anställningsbar                         Vi tror på ett tätt och nära samarbete med inno-        säljningskanaler. Genom rådgivare kopplade till
 framför olika slags båtar och du får läsa kurser       både inom handelsflottan och inom olika                          vatörer, entreprenörer, etablerade företag och or-      UF får du också möjlighet att utvecklas med hjälp
 som leder till en grundläggande nautisk kompetens.      former av skärgårdsentreprenad.                               ganisationer. Därför arbetar vi ständigt med att ut-    personer med rika erfarenheter från yrkeslivet.
 Undervisningen sker såväl i skolans lektionssalar, verk-                                                 veckla vårt kontaktnät och med att skapa tillfällen
 städer och båthallar som ute i skärgården.         PRAKTIK OCH FRAMTID                                     att ta dig som elev ut i samhället. Vi bjuder också      UTBILDNINGSRESOR
                                Minst 15 veckor av utbildningen är förlagd på                        in intressanta företag och personer till skolan.        Vi genomför flera resor med skolans båtar och
 UPPLÄGG OCH INNEHÅLL                     olika företag. Denna del av utbildningen ger                        Exempel på det är:                       skepp likväl som vi vistas på skolans ö Idskär i
 Alla lärare som undervisar på Marinteknik arbetar      dig kunskaper med stor verklighetsanknytning                        • Studiebesök på olika typer av företag             samband med olika projekt. På långseglingen
                                                                              • Studiebesök på organisationer som Stockholms         med skolsegelfartyget Älva besöker vi hamnar i
 tillsammans i ett arbetslag med målet att du som elev    samtidigt som du får unika möjligheter att knyta                                                      exempelvis Irland, England, Jersey och Belgien.
 ska få en utbildning där teori och praktik går hand i    kontakter för ditt framtida yrkesliv. Arbetsmark-                      Handelskammare och mässan Eget Företag             Under den ca fyra veckor långa seglingen genom-
                                                                              • Frukostföreläsningar av entreprenörer
 hand. Skolan förfogar över ett stort antal båtar av olika  naden är mycket god för marin tekniker och                                                         förs ”Seglingsprojektet”, ett projekt som inne-
                                                                              • Gästföreläsare inom olika ämnen t.ex. ledarskap och
 typ och storlek. Dessa används i undervisningen för    glädjande nog är det mycket vanligt att elever får                                                       bär att i grupp studera en företagsekonomisk
                                                                              digital marknadsföring
 att du ska få kunskap om och erfarenhet av      anställning på sin praktikplats när de är klara                       • Samarbete med Rotary avseende UF                frågeställning. Ni kommer att intervjua fö-
 olika material, maskiner, konstruktioner och sys-       med sin utbildning. Utbildningen ger även                         • Gymnasiearbete med entreprenörskap som ut-            retagare och konsumenter i de olika ham-
 tem som förekommer inom den marina sektorn.          möjlighet till grundläggande behörighet                          gångspunkt                             narna för att skaffa underlag till er studie.
 Som elev hos oss kommer du att arbeta med           för vidare studier på högskolan och de som                                                          Längs seglingsrutten görs även 10-15 studie-
 olika projekt i större eller mindre grupper.         vill kan också läsa in särskild behörighet för                       Programmets grundidé är att du lär dig om            besök. Vi har bl.a. besökt The Eden Project
                                                                                                               i Cornwall, en reklambyrå i Portsmouth och
  Marina läroverket erbjuder en utmärkt            vidare studier till Sjökaptens- och Sjöingen-                       företagande genom utmaningar som i så hög             EU-parlamentet i Bryssel. Under våra resor till-
 miljö för att praktiskt utöva och utveckla dina       jörsutbildningarna. Utbildningen förbereder                         grad som möjligt liknar de som företagare ställs
                                                                              inför varje dag såsom; att utvecklas och arbeta         sammans tränas förstås både samarbetsförmåga
 kunskaper. Skolans närområde och Stockholms         eleverna att på sikt kunna driva egna företag
                                                                              med andra i gemensamma projekt, att du har regelverk      och problemlösning. Undervisning i sjömanskap och
 skärgård är ett självklart komplement till undervisning  inom fritidsbåtsbranschen. Flera av våra elever går                                                    navigation, samt tjänstgöring i Byssan och på Bryggan,
                                                                              att följa och att du lär dig av egna och andras misstag. Vi
 i klassrumsmiljö.                  även vidare till Kustbevakningen eller Marinen som har ett                                                 präglar också vardagen ombord på Älva. Men inte minst är det
                                                                              arbetar i olika former, både teoretiskt och praktiskt, med före-
  Under utbildningen genomförs ett antal utbildningsresor med  stort behov av att rekrytera motormekaniker. UTBILDNINGSPLAN, SE SID 9          tagandets alla olika moment och faser för att under det tredje  såklart en fantastisk samvaro och gemenskap med klassen – en  UTBILDNINGSPLAN, SE SID 9
                                                                                                         resa att minnas!
  21 NOVEMBER 2021                FRÅN GRAN CANARIA                 27 NOVEMBER 2021                     23 OKTOBER 2021              FRÅN     GRAN    CANARIA

  Position: Puerto Vueltas – La Gomera      TILL GRAN CANARIA                Position: Las Palmas de Gran Canaria           Position: Harbour Rubicon, Lanzarote    TILL GRAN CANARIA
                                                   Beräknad ankomst till nästa hamn:
  Beräknad ankomst till nästa hamn:                                Arlanda, 30 November, 00;15 +1              Beräknad ankomst till nästa hamn:        via Lanzarote och Teneriffa
  24/11-21 Los Kristianos, Teneriffa        via La Gomera och Teneriffa          Väder: Växlande molnighet med inslag av          26/10 Santa Cruz, Teneriffa
  Väder: Varmt och disigt                  MT-LOGG                regnskurar och blåst.                  Väder: Växlande molnighet, 26 grader           FE-LOGG
                                                   Temperatur runt 20 grader

  Hej                                                Hej                                                 Hejsan alla därhemma,
  Idag har vi varit ute på havet och seglat för                           Vi började dagen som vanligt med frukost                              Idag har vi varit på utflykt tillsammans med klassen.
                                                   och städning. Därefter gjorde vi en utflykt
  första gången! Vi tog en kurs mot La Palma                            till Elder, Las Palmas version av Tom Tits.                             Morgonen började kl. 7:15 med en god frukost, mackor
  och på vägen dit såg vi många olika sorters                            Besöket var roligt och det fanns bland annat en                           med skinka, ost och salami. Plus brownies som några
  djur i vattnet. Vi såg ca 5 stycken grindvalar,                          racingsimulator som var väldigt rolig men svår                           av tjejerna bakade igår till Valenthinos ära! Han fyller
  ett antal delfiner och en havssköldpadda.                                                                               18 idag så såklart sjöng vi för honom också!
                                                   och ett stridsflygplan man kunde sitta i.
  På vägen mot La Palma så seglade vi på                              När vi kom tillbaka till båten gjorde vi klart                           Efter frukosten hade vi våra dagliga städrutiner fram
  väldigt bra och det gick upp emot 8,5 knop.                            de uppgifter vi inte var klara med och vissa                            tills 8:40 då vi skulle bege oss till bussen mot Timanfaya.
  När vi hade en bit kvar så vände vi tillbaka                           pluggade inför vhf-kompleteringen. De som inte                           Bussresan var härlig med en trevlig busschaufför. När
  mot La Gomera då det verkade vara dåligt                             klättrat upp i masten på La Gomera fick chansen                           vi kom fram var det väldigt kallt eftersom vi var högt
  väder på väg. Klockan 8 var vi på norra sidan                           att komma upp i riggen idag istället. Idag ska vi                          uppe i bergen för att kolla på vulkaner. Först fick vi
  av La Gomera och då firade vi seglen då vi                            även packa våra väskor i inför morgondagens                             känna på jättevarma stenar därefter demonstrerade
  behövde åka rakt mot vinden                                    storstädning.                                            han värmen där han hällde i vatten i bara två meter
  ner längs                                             // Noah och Sebastian                                        djupa hål där vi fick se hur vattnet förångades på
  kusten.                                                                                                under tre sekunder. Därefter åt vi vår matsäck, en god
  // Leo och                                                                                              tonfiskmacka. Sedan hoppade vi in i bussen för en
  Oliver                                                                                                guidad tur i månlandskapet av stelnad lava från det
                                                                                                     stora vulkanutbrottet på Lanzarote på 1700-talet.
                                                                                                     Den smala vägen slingrade sig mellan vulkanerna
                                                                                                     och bergen och vi fick i bussen höra historien om hur
                                                                                                     vulkanutbrottet drabbade byarna och befolkningen på
                                                                                                     engelska. Efter den fina guidade turen begav vi oss
                                                                                                     tillbaka mot kusten och den gröna sjön där vi fick se
                                                                                                     den fina svarta stranden. Efter detta var det dags för
                                                                                                     ett stopp vid Los Hervideros. Där kunde vi se enorma
                                                                                                     vågor som letade sig in i grottor. Hela upplevelsen av
                                                                                                     utflykten var helt fantastisk! Efter utflykten fick vi
                                                                                                     egen tid där vi jobbade stenhårt med internationell
                                                                                                     marknadsföring. Efter det stenhårda arbetet valde
                                                                                                     flera i klassen att ta det lugnt på stranden en liten
                                                                                                     stund, vi var väldigt trötta.
                                                                                                     // Vendela och Sergey
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11