Page 5 - ML
P. 5

VÅRA GYMNASIEUTBILDNINGAR 5
 4 VÅRA GYMNASIEUTBILDNINGAR

 MARINBIOLOGIUTBILDNINGARNA LEDARSKAP & KOMMUNIKATION


                                                              Vi lägger fokus på din
 Är du intresserad av naturvetenskap och vad som händer under ytan i våra sjöar och hav. Är du   Ledarskapsutbildningen inom samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap
 en blivande marinbiolog, naturguide eller skärgårdskapten? Är du intresserad av marina ekosystem  vänder sig till dig som är intresserad av mänskliga relationer och som vill förstå hur grupper  personliga utveckling och din
 och gillar att arbeta praktiskt? Vill du öka förståelsen för miljöfrågor, utveckla vattenbruket,  av människor fungerar och hur de kan utvecklas. roll i gruppen
 turismen eller företagandet i vår vackra skärgård? Då är någon av dessa två utbildningar bra för dig!
    Kunskaper inom ledarskap och kommunikation efter­          Du kommer att få stor möjlighet att påverka
 När människan använder havens resurser påverkas ekosyste­ får uppleva både annor lunda havsmiljöer och möta  frågas­inom­de­flesta­yrkeskate­gorier.­Under­utbild­ hur vi jobbar. I utbildningen ingår utbild­
 men och vi sätter avtryck i miljön. Att bruka naturen på ett sätt  nya kulturer.  ningen får du enskilt och i projektgrupp utveckla  ningsresor ombord på skolans
 som främjar en hållbar utveckling ställer krav på både natur­ PRAKTIK redskap för att formulera, analysera och lösa  båtar och skepp, då ansvar, samarbete och
 vetenskapligt, ekonomiskt och tekniskt kunnande – det får du  problem.     sammanhållning övas och teoretiska
 här! I framtiden kommer efterfrågan på miljökunnande inom till  I utbildningen ingår 15 veckors praktik, APL.   Vi studerar rollen som besluts fattare och  studier varvas med praktiska inslag.
 exempel naturvård och turistnäring att öka. Du kommer att praktisera på arbetsplatser inom   chef samt grupprocesser och organisation som  Ledarskapsprogrammet ger dig en
 Utbildningen leder till vidare studier inom natur vetenskap  något av våra verksamhetsområden. Denna del av  enskilda kurser och integrerat i andra ämnen.
 och teknik eller till en yrkeskarriär inom det marina området. utbildningen ger dig kunskaper med stor verklighets­ Vi fokuserar på din personliga utveckling och  god teoretisk grund och god behörighet
                                        till vidare studier på högskolan. Du får
 anknytning samtidigt som du får unika möjligheter att  din roll i gruppen. Efter genomförd utbildning
 UPPLÄGG OCH INNEHÅLL                            vistas i en utmärkt miljö där du praktiskt
 skapa kontakter för ditt framtida yrkesliv. kommer du att bättre känna dig själv, vara  får utöva och utveckla dina teoretiska kun­
 Under utbildningen får du fördjupade kunskaper om havet som
 En del av din APL kommer du att göra på skolans segel­ medveten om dina styrkor och svagheter
 natur­resurs.­ Marinbiologiutbildningen­ ger­ dig­ flera­ olika­ per­  skaper bland annat genom att starta eget företag
 fartyg. Ombord fungerar du som besättningsman och deltar i  och ha jobbat fram modeller som
 spektiv; från minsta lilla havslevande plankton, via de stora            inom Ung Företagsamhet (UF).
 framförandet av fartyget, går vakt, navigerar och lagar mat. passar just dig för att hantera olika
 fiskstimmen­till­klimatets­inverkan­på­havens­tillstånd.
 Stora delar av de kurser du läser innehåller praktiska  Marinbiologiprogrammet har två utgångar. De innehåller  situationer.  UTBILDNINGS RESOR
 moment och du lär dig därför att se samband, både mellan  samma grundläggande kurser och har båda marinbiologi och  Du kommer också att ha fått  I programmet ingår utbildningsresor om­
 ämnen och mellan teori och verklighet. Kurser inom båtliv  naturbruk som tydliga röda trådar genom de tre åren. känna på och förstå hur en grupp  bord på våra skolsegelfartyg. När vi ligger
 och navigation ger dig kunskap och kompetens att i framti­ DU SÖKER TILL EN AV  jobbar bäst tillsammans. i hamn besöker vi intressanta platser och
 den jobba inom det marina området. FÖLJANDE TVÅ UTGÅNGAR:         historiska miljöer som berikar undervis­
 De naturvetenskapliga kurserna ger via praktiska mo­ UPPLÄGG OCH INNEHÅLL nin gen i våra olika ämnen. Vi knyter också
 ment en ökad förståelse för globala ekosystem och miljö­ 1. MARINBIOLOG Denna utgång riktar sig till dig som gillar in ter na tionella kon tak ter med skolor och
 relaterade frågeställningar. Du får utveckla både ett veten­ naturvetenskapliga ämnen och vill ha en bred ingång till hög­ Du som söker till ledarskapsutbild­ före tag. Ombord deltar du i framför andet av
 skapligt förhållningssätt och din förmåga att planera och  skola. Här läser du mer matte, fysik och kemi, vilket gör att du ningen bör vara beredd på att anta den ut­ fartyget, går vakt, lagar mat och följer den
 genomföra egna fältstudier. kan söka vidare till utbildningar för att bli till exempel marin­ maning det innebär att jobba med personlig  utbildning som bedrivs
 biolog, veterinär eller ingenjör. utveckling och grupputveckling. Du kan se fram          såväl
 UTBILDNINGSRESOR emot mycket stöd och ett starkt engagemang för               ombord som i
 Skolans närområde och Stockholms skärgård är ett självklart  2. VATTEN OCH MILJÖ Denna utgång riktar sig till dig som Vi studerar sam spelet mellan  detta arbete från lärarlaget. Under första delen  land.  Ledarskap
 alternativ till undervisning i klassrumsmiljö. Varje år gör vi stu­ vill arbeta mer praktiskt, den ger även en grundläggande be­ marina organismer & hur havens  av utbildningen får du de teoretiska grunder och
 dieresor och exkursioner i närområdet. hörighet­till­högskolan.­Här­läser­du­naturguidning,­fiskevård­ eko system påverkas av människan verktyg du behöver för att kunna utvecklas och ta  börjar med
 I marinbiologiutbildningarna ingår även längre ut­ och lär dig starta eget företag. Det ger dig möjlighet att arbeta  till dig utbildningen på bästa sätt.  ”jaget”
 bildningsresor ombord på skolans segelfartyg. Under re­ inom exempelvis naturturism, vattenbruk, miljövård eller som  Utbildningen byggs till stora delar av upp­
 sorna bedriver du studier och besöker spännande platser.   båtförare. Vill du senare skaffa dig ”naturbehörighet” kan du  UTBILDNINGSPLAN, SE SID 9 levelsebaserat lärande och processarbete d v s engage­ UTBILDNINGSPLAN, SE SID 9
 Det ger dig stora möjligheter att skapa kontakter och du  komplettera med ett basår efter gymnasiet. mang i skolarbetet är en förutsättning för att nå målen.


 10 MARS 2022 FRÅN GRAN CANARIA 17 DECEMBER 2021 15 OKTOBER 2021
 Position: N 28°46,1’ W014°02,7’ TILL TENERIFF A Position: Teneriffas östra kust Position: till kaj i Las Palmas  FRÅN MALMÖ

 Beräknad ankomst till nästa hamn:  Beräknad ankomst till nästa hamn: Beräknad ankomst till nästa hamn: TILL GRAN CANARIA
 Santa Cruz deTenerife via Lanzarote Santa Cruz de Tenerife, 18/12 -21 Stockholm 16/10 -21 via Rendsburg och Vigo

 Väder: Sol, nordostlig vind 6 m/s MB & MBV­LOGG  Väder: Skinande sol – Lite Vind Väder: Soligt LK ­LOGG

 Hej
 Hej!  Dagen började med att vi kastade loss från
 Idag har det varit en fullspäckad dag med La Gomera. Vi motorseglade längs Hej!
 både gymnasiearbetesaktivitet och prov La Gomeras södra kust tills vi kom till sundet Detta blir den sista elevloggen från vår
 i klass VIII. I halvklass knatade vi bort till mellan La Gomera och Teneriffa. Just det resa, så vi tänkte kort sammanfatta
 den lokala kajakklubben. Två och två tog sundet är känt för sina nyfikna djur som gärna hela detta äventyr.
 vi oss ut på vattnet i det som blivit likt en åker med båten. Vi såg både flasknosdelfiner Om vi börjar med dagens händelser  Rendsburg och innan vi visste ordet av det
 innesluten lagun som bildats innanför ett och grindvalar vilket var en väldigt härlig            var vi åter ute på haven. Nu på Engelska
 skyddande vulkaniskt rev. På paddlingen upplevelse. Valarna var först skygga men till och den stora slutstädningen, så kan vi  kanalen! Med många i klassen sjösjuka fick
 hade vi med oss en guide som talade om slut så kom dom i kapp oss och gav en väldigt rapportera hårt arbete, blöta elever och  några tappra sköta om det mesta ombord,
 allt från de lokala marina habitaten och bra chans för filmning och fotografering. mycket skratt. Vi har skrubbat golv som  i alla fall tills dess att all var hyfsat på
 sjögräsängar till historia om kvinnans Delfinerna däremot besökte och följde med tak och packat väskor inför hemresan  fötterna igen.
 roll i ett medeltida Arrecife. Det var skeppets för, där de hoppade och trixade. imorgon. När vi efter många timmars  Biscaya bjöd på en hel del höga vågor och
 superintressant och ännu roligare blev det av att vi Medan vi hade fokuset på valarna så märkte städande äntligen var färdiga, hade  många trötta elever, men när vi väl var ute
 fick paddla till olika platser i ”lagunen” kopplade till vi inte när vår kära marinbiologi lärare, Linda, byssalaget ordnat en fin 3-rätters middag  ur bukten och anlände till Vigo var det på
 föreläsningarna. Väl tillbaka på båten serverades ramlade i vattnet och försvann snabbt i det med roliga aktiviteter. Alla klädde sig fint  lugnare vatten. Glada att se land och ha
 lunch av vaktlaget sommarskolan. Sen följde solbad turkosa havet. Vi hörde ett tjutande larm och och 18:00 satt vi till bords i mässen då  fast mark under fötterna, blev ”kosläppet”
 och lite sista-minuten-plugg inför klass VIII- flera elever som skriker ”man över bord”. seglingsmiddagen serverades. Den bestod  välkomnat, alla elever skyndade av skeppet
 provet. Eftermiddagen bestod av prov. Det sista Snabbt bildas en folkmassa i båtens akter av en väl varierad charkbricka, en krämig  och ut på Vigos gator. Det blev många
 inplanerade provet för resan. Skönt att ha det och vi ser hur ribben åker i väg i full fart. pasta Alfredo och en lagom söt och syrlig  samtal till nära och kära när täckningen
 överstökat så att vi nu i stället kan njuta av den Vid detta tillfälle inser vi elever att detta är vaniljpannacotta med mangokompott.  tillät, men snart var vi på väg igen.
 sista veckan här ombord. Avresan till Teneriffa en övning för besättning men även för oss. När middagen avnjutits var det dags att  Mellan Vigo och Gran Canaria var det lugnt
 vart tidigarelagd, för att undvika en del jobbig Ribben kom tillbaka och vi agerade skådespel dela ut ”seglingens…” och vi alla fick oss  vatten, varmt väder och skinande sol. Även
 sjö som vi annars skulle ha stött på. Strax efter med bår och sjukvårdskontroll tills övningen ett gott skratt när alla påhittiga rimmen  lektionerna kom igång på allvar igen, med
 provet lade vi loss och nu är vi guppandes på var över. Sen fick vi bada från Älva och hoppa lästes upp.  bokseminarium och redovisningar.
 väg mot Santa Cruz de Tenerife. från bogsprötet.   Om vi nu ska sammanfatta hela detta          På vägen över två av de sju haven har
 Ha de bra era land-  Dagen avslutades med  äventyr kan vi välja ett ord och det skulle           vi stött på många olika djur, mareld och
 film och VHF-plugg.
 krabbor, massor av  vara: händelserikt. Under dessa fyra                          fantastiska stjärnhimlar. Men nu är det dags
 kramar från oss riktiga  //Willie, Sofia, Hugo D veckor har vi sett och upplevt många olika        för oss att packa ihop och resa hem, för vad
 sjöfarare. saker. När vi kastade loss i Malmö, var vi                            är det man säger. Borta bra men hemma
 //Alice och Ángela alla förväntansfullt ovetande om vad vi                         bäst!
      gett oss in på. Det startade med en kort                              // Wilma, Andrea, Elsa L
      tur på Nordsjön, innan vi åter var i land i
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10