Page 9 - Fakta/Faq
P. 9

Särskild variant:
                              VAD         En särskild variant är en utbildning Skolverket ger särskilt tillstånd för.

                                        Det är en utbildning som avviker lite ifrån det som i vanliga fall gäller

                                        för programmet.
                    BETYDER                 På Marina läroverket har vi fått särskilt tillstånd för att ge
                                        Marinbiologiutbildningarna och Marinteknikutbildningen. Det
                  SÄRSKILD                  innebär att dessa utbildningar endast finns på Marina läroverket.
                                        Varje utbildning har sin egen poängplan, du hittar dem i rutan för
                  VARIANT?                  ”Poängplaner mm”.
                                        Marinbiologiutbildningarna har 2 olika inriktningar;

                                        Marinbiologi - en mer teoretisk inriktning där eleverna även

                                        förbereds sig för vidare studier inom naturvetenskap/teknik
                                        Vatten och miljö – en mer praktiskt inriktning där eleverna förbereds

                                        för en yrkeskarriär
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14