Page 8 - Fakta/Faq
P. 8

Poängplan:


                                         Varje utbildning har sin egen poängplan, du hittar alla i rutan för

                                         ”Poängplaner mm”. I pongplanerna ser du olika ”grupper” av kurser.
                                         Alla utbildningar i Sverige är uppbyggda på samma sätt.


                      POÄNG-                Gymnasiegemensamma kurser


                                         Kurser som är gemensamma för alla program , högskoleförberedande/yrkesförberedande
                                         *
                           PLAN            Programgemensamma karaktärsämneskurser

                                         Kurser som alla läser inom just det programmet

                                         *
                                         Inriktningskurser / Kurser för särskild variant

                                         Kurser som alla läser inom just den inriktningen (läs med om särskild variant på nästa bild)
                                         *
                                         Programfördjupning
                                         kurser som skolan väljer, dvs här är skillnaden mellan olika skolors nationella program

                                         *
                                         Gymnasiearbete

                                         ingår i samtliga utbildningar
                                         *
                                         Individuella val

                                         Det du själv kan påverka. Alla utbildningar i Sverige har endast 200p individuella val
                                         (undantag Mb som har 150)
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13