Page 7 - Fakta/Faq
P. 7

GYMNASIE-                        Gymnasieexamen från:                                            SA - Ledarskap och kommunikation

                     EXAMEN                    EK – Företagande och entreprenörskap

                                            I de godkända betygen måste det ingå kurser i svenska på
                           FRÅN               sammanlagt 300 gymnasiepoäng Svenska 1–3, engelska på


                                            sammanlagt 200 gymnasiepoäng Engelska 5 och 6 samt


                                LK           matematik på sammanlagt 100 gymnasiepoäng
                                            Matematik1b/c.
                                            I examen ingår också godkänt betyg i Gymnasiearbetet.


                       OCH FE                  En gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program


                                            ger alltid grundläggande behörighet till högskolan.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12