Page 6 - Fakta/Faq
P. 6

Gymnasieexamen från:

               GYMNASIE-                        NB – Marinbiolog och NB - Vatten och miljö


                                           MX - Marinteknik


                     EXAMEN                   För examen ska eleven fått betyg i 2 500 poäng varav 2 250
                                           måste vara godkända.
                           FRÅN              Eleven måste ha godkänt i:

                                           Svenska1, Engelska 5, Matematik 1 samt

                                           400 poäng av de programgemensamma kurserna och
                     MB, MBV                   Gymnasiearbetet
                                           En gymnasieexamen från ett yrkesprogram ger inte
                      OCH MT                  automatiskt grundläggande behörighet till högskolan. Detta

                                           beror på att den inte innehåller tillräckligt mycket svenska

                                           och engelska. Det är också möjligt att komplettera kurser i
                                           Svenska och Engelska, så att man uppfyller kraven för

                                           grundläggande behörighet efter avslutat gymnasium. Om

                                           man kompletterar efter studenten inom komvux, får man

                                           tillgodoräkna sig kompletteringarna i grupp BI vid ansökan till
                                           högskolan.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11