Page 5 - Fakta/Faq
P. 5

Gymnasieexamen består av kurser


                                         motsvarande 2 500 poäng
     VAD INNEBÄR EN                              För att få ut sin gymnasieexamen måste man ha godkända betyg,


               GYMNASIE-                      dvs lägst betyget E, på minst 90% av kurserna.
                                         Man kan alltså få ut en examen även om man har icke godkänt/F
                                         på kurser motsvarande 250 poäng.


                   EXAMEN?                   Man måste också ha ett godkänt Gymnasiearbete.
                                         Går du ett yrkesförberedande program måste du dessutom ha
                                         minst betyget E på 400 poäng av de programgemensamma

                                         kurserna.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10