Page 4 - Fakta/Faq
P. 4

Vid ansökan till gymnasieskolan
                                       används de 16 bästa betygen i

                                       elevens slutbetyg från grund-
                                       skolan för att räkna ut ett merit-

                                       värde (sammanlagd betygspoäng)

           HUR RÄKNAR                       Maxpoäng är 320 p. Till detta kan
                                       betyget i moderna språk som språkval

                                       läggas och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.                       JAG UT Har man betyg i alla obligatoriska ämnen i grundskolan (som är 16
                                       stycken) och dessutom ett betyg i moderna språk som språkval (som
           MINA POÄNG                        är frivilligt) får man alltså räkna alla dessa 17 betyg.

             FRÅN 9:AN?                     Exempel:          17,5   C    D     E 10

                                                     B
                                                A
                                       Betyg
                                                20
                                       Värde
                                                              12,5
                                                          15
                                       E i alla ämnen 16x10 = 160 Med språkval + 10 = 170
                                       C i alla ämnen 16x15 = 240 Med språkval + 15 = 255

                                       A i alla ämnen 16x20 = 320 Med språkval + 20 = 340
   1   2   3   4   5   6   7   8   9