Page 10 - Fakta/Faq
P. 10

KAN JAG LÄSA                            Utökad studieplan
                                           Om du läser kurser utöver de som obligatoriskt ingår I
         MER ÄN 2 500                            utbildningen, dvs lägger till fler kurser på din studieplan

                                           kallas det utökad studieplan.                     POÄNG?                   Betyg på utökade kurser räknas med i ditt jämförelsetal/snitt
                                           i de fall de krävs för särskild behörighet för vidare studier, och

                                           om den utökade kursen är en sk meritpoängskurs som ger dig
                                           extra poäng att lägga ovanpå ditt snitt/jämförelsetal.

                                           Läs mer om meritpoäng i en fråga nedan.


                                           Ansökan om utökad studieplan behandlas individuellt, beslut

                                           om utökad studieplan fattas av rektor.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14