Page 1 - Fakta/Faq
P. 1

Eftersom Marina läroverket är en friskola har vi sk riksintag.
                                          Det innebär att du kan söka hit var du än bor i Sverige.
                                          Antagningen till Marina läroverket sköts av

                                          Gymnasieantagningen Storsthlm. Det är studievägledaren i
                   HUR GÅR                    din skola som informerar dig om hur du söker

                                          gymnasieskola.


                 ANSÖKAN                      Viktigt att veta:


                                          Du gör ditt gymnasieval i februari. Sedan får du en möjlighet

                                          att ändra dig under “omvalsperioden” i maj.
                            OCH             Om du sedan under sommaren vill ändra din rangordning av                                          valen, så är det möjligt, men enligt antagningens regler så

             ANTAGNING                         hamnar du då sist i kön, efter de som har gjort sitt val i rätt
                                          tid. Du kan dock alltid stryka ett val på din ansökan utan att
                                          det påverkar din plats i kön negativt.


                          TILL?              Rangordna dina val!


                                          Om du tex blir antagen på ditt tredje val, betyder det att du
                                          fortfarande står i kö till ditt första och andra val, men att alla
                                          andra val stryks. Så du ska välja skola och inriktning efter

                                          dina önskemål, se till att rangordna dina val efter vad du
                                          helst vill och inte efter vilken skola du tror är svårast att
                                          komma in på.
   1   2   3   4   5   6